Hãng Thông Tấn VNN chuyên cung cấp các tin tức thời sự cập nhật hàng ngày. Từ tin tức Thế Giới đến tin sinh hoạt Cộng Đồng của Người Việt trên khắp năm châu và những tin liên quan đến Việt Nam ngày nay.

Đặc tính của tin tức do VNN phát hành là:

Trung Thực
Ích Lợi
Nhanh Chóng
Quý vị đặt mua tin của Thông Tấn VNN sẽ được gửi đến tận tay, bằng Email, hàng ngày, đầy đủ, với dạng chữ Tiếng Việt, sẵn sàng để dùng cho báo chí, truyền thanh hay truyền hình. Trên Web Site này, VNN chỉ đăng tượng trưng rất ít, vài tin trong ngày. Những khách hàng có đặt mua thì nhận được đầy đủ qua Email.

Xin quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây.

 

Giá biểu mua bản tin và bài vở của VNN

THÂN CHỦ
BẢN TIN

BÀI VỞ

BẢN TIN + BÀI VỞ
– Phát Thanh
(Radio)
$150/Tháng
Radio-Half
$150/Tháng
Radio-Half
$300/Tháng
Radio-All
– Nhật Báo (daily)
– Bán tuần Báo
$100/Tháng
Daily-half
$100/Tháng
Daily-half
$200/Tháng
Daily-all
– Tuần Báo (Weekly)
– Bán Nguyệt San
(Bi-Monthly)
$150/Tháng
Weekly
– Nguyệt San
(Monthly)
$100/Tháng
Magazine